Op de Marketing Science conferentie in Atlanta

Als assistant professor heb ik drie taken: 1) onderwijs, 2) onderzoek, en 3) service voor het departement en het veld. Als onderzoeker doe je een paar dingen: onderzoek opzetten, onderzoek uitvoeren, en papers schrijven (en vervolgens proberen gepubliceerd te krijgen). En, belangrijk: je onderzoek presenteren bij (andere) universiteiten, bij bedrijven, en op academische conferenties. Hoe…